CLIB beheert atelierpanden in de gemeente Breda. De gemeente Breda is eigenaar van een deel van onze panden, maar we beheren ook panden van woningstichtingen en particulieren.

De organisatie bestaat al sinds 1970 en was lang bekend onder de naam VAK, Vereniging Ateliers Kunstenaars. VAK kwam voort uit de wens van een aantal Bredase kunstenaars om meer en betere ateliers beschikbaar te hebben in hun eigen stad. Via de gemeente en particuliere eigenaars werden allerlei panden verworven in verschillende wijken van de stad. Daarnaast spanden VAK-bestuursleden zich in om atelierroutes en tentoonstellingen te organiseren voor hun leden.

In 2010 bleek de verenigingsvorm te log om goed mee te kunnen in de vastgoedsector en werd de vereniging ontmanteld. 
Vanaf toen werd VAK de stichting voor Cultureel Locatiebeheer In Breda.

CLIB is sindsdien een belangrijke speler in het professioneel beheer van atelierpanden in Breda.
Het aantal panden schommelt tussen de 10 en 15, afhankelijk van het aanbod in de markt, het aantal werkruimtes voor kunstenaars tussen de 150 en 200.

CLIB wordt gesteund door de Gemeente Breda.